Radio Mi Coverage për 5 vjetorin e ART HOUSE

#RadioMiSelection and #Coverage për hapjen e aktivitetit të 5 vjetorit të ART HOUSE (Shkodër)