Italianët, sa melodramatike! Ftesë në Opera
Një program nga Lucia Molinari për Radio Mi

Lucia Molinari, një violonçeliste dhe muzikologe e re italiane, na çon në zbulimin ose rizbulimin e melodramës italiane përmes kryeveprave kryesore të këtij repertori, fjalësh dhe muzike që kanë bërë dhe e bëjnë Operën Italiane me famë botërore. Në këtë takim të parë do të njihemi me origjinat e melodramës, shkollat, zhanret dhe marrëdhëniet midis muzikës dhe tekstit me pjesë nga Orfeo nga C. Monteverdi dhe La Serva padrona nga G.B. Pergolesi.

▶️ Në transmetim: Ora 16:00
🔄 Në Ri-Transmetim: Ora 18:00
🌐 www.radiomi.al

Mundësuar nga Istituto Italiano di Cultura a Tirana

🇮🇹 Gli italiani, che melodrammatici! Invito all’Opera
Un programma di Lucia Molinari per Radio Mi

Lucia Molinari, giovane violoncellista e musicologa italiana, ci conduce alla scoperta o riscoperta del melodramma italiano attraverso i principali capolavori di questo repertorio, parole e musiche che hanno reso e rendono l’Opera italiana
famosa nel mondo. In questo primo incontro Le origini del melodramma, le scuole, i generi e il rapporto tra musica e testo con ascolti dall’ Orfeo di C. Monteverdi e La Serva padrona di G.B. Pergolesi.