“LE INTERVISTE DI RADIO MI – INTERVISTAT E RADIO MI nga ALESSANDRA BERTINI
Në transmetim online, çdo të mërkurë në orën 13:00
Ritransmetim 15:00, 17:00

Intervistat e Radio Mi – Takim me…

Intervistat e Alessandra Bertini Malgarini, Drejtoreshë e Institutit Italian të Kulturës në Tiranë, bërë artistëve, profesionistëve dhe operatorëve të kulturës italiane e shqiptare për të kuptuar se si po lëvizin artistët dhe institucionet për rifillimin e aktivitetit në periudhën post-COVID.

Le interviste di Radio Mi – Appuntamento con …

Le interviste di Alessandra Bertini Malgarini Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tirana agli artisti, professionisti e operatori della cultura italiana e albanese per capire come si stanno muovendo gli artisti e le istituzioni per la ripresa delle attività nell’era post-COVID.

(Mundësuar nga Istituto Italiano di Cultura a Tirana)

Dëgjo episodet e kaluara në linket e mëposhtme: