Dita Botërore e Poezisë

Me rastin e Ditës Botërore të Poezisë, Instituti Italian i Kulturës në Tiranë, në bashkëpunim me RadioMi, feston dhe përkujton gjatë gjithë ditës, ‘artin e të krijuarit vargje’, duke paraqitur disa nga poezitë e autorëve më të mëdhenj italianë, në italisht dhe shqip.

E dielë, prej orës 12:00 në www.radiomi.al

In occasione della Giornata mondiale della poesia l’Istituto italiano di Cultura di Tirana in collaborazione con RadioMi festeggia e ricorda ‘l’arte di produrre composizioni in versi’ nel corso dell’intera giornata presentando alcune fra le composizioni dei maggiori poeti italiani, in italiano e in albanese.