Intervistë me Prof.Dr. Nevila Nika – “Dita Ndërkombëtare e Përkujtimit të Viktimave të Holokaustit”

Jo vetëm një bashkëbisedim por dhe një udhërrëfyes nga Prof.Dr. Nevila Nika mbi praninë historike të komunitetit Hebraik në Shqipëri, statusit të tyre shoqëror dhe përvojës unike gjatë luftës së dytë botërore. Qëndrimi dhe përpjekja e popullit shqiptar për të mbrojtur qytetarët e vet me prejardhje hebraike dhe për të shpëtuar të tjerë të cilët i iknin persekutimit dhe vdekjes së sigurt, përfshiu cdo shtresë të shoqërisë dhe të gjitha institucionet e kohës. Shqiptarët vepruan bazuar në kodin e besës dhe mikpritjes, por mbi të gjitha sikurëse na shpjegon dhe zonja Nika te ky popull ne pamë dhe njohëm holokaustin tonë.