EMISIONE

Americana

Në transmetim online, çdo të enjte në orën 13:00
Ritransmetim 15:00, 17:00

Një emision radiofonik i përjavshëm që përshkon 150 vite histori të poetëve dhe muzikantëve amerikanë, të kuruar nga Slam Poet-i Gypsee Yo.


CARAVAN

Në transmetim online, çdo të mërkurë në orën 18:00
Ritransmetim 20:00, 22:00

Granxhi vdiq. Rroftë Granxhi

Në transmetim të enjteve në orën 18:00 dhe ritransmetim në 20:00 dhe 22:00

Le interviste di Radio Mi

Në transmetim online, çdo të mërkurë në orën 13:00
Ritransmetim 15:00, 17:00

Lo Stivale Di Carta

Në transmetim online, çdo të martë në orën 13:00
Ritransmetim 15:00 – 17:00

Musica Italiana del 900

Në transmetim online, çdo të martë në orarën 18:00
Ritransmetim 20:00 – 22:00

Four to the Floor

Në transmetim online çdo të premte në orën 18:00 dhe ritransmetim në 20:00 dhe 22:00


EMISIONE

Americana

Në transmetim online, çdo të enjte në orën 13:00
Ritransmetim 15:00, 17:00
Një emision radiofonik i përjavshëm që përshkon 150 vite histori të poetëve dhe muzikantëve amerikanë, të kuruar nga Slam Poet-i Gypsee Yo.

Caravan

Në transmetim online, çdo të mërkurë në orën 18:00
Ritransmetim 20:00, 22:00

Granxhi vdiq. Rroftë Granxhi

Në transmetim të enjteve në orën 18:00 dhe ritransmetim në 20:00 dhe 22:00

Le interviste di Radio Mi

Në transmetim online, çdo të mërkurë në orën 13:00

Lo Stivale Di Carta

Në transmetim online, çdo të martë në orën 13:00
Ritransmetim 15:00 – 17:00

Musica Italiana del 900

Në transmetim online, çdo të martë në orarën 18:00
Ritransmetim 20:00 – 22:00

Four to the Floor

Në transmetim online çdo të premte në orën 18:00 dhe ritransmetim në 20:00 dhe 22:00